Ver para Contar

Vídeo de presentación.  Textos e Voz: María Inés Cadrado. Imaxes e deseño: Manuel Lemos. Música: Erik  Satie. ·

Ver para Contar é un proxecto creado pola actriz e narradora María Inés Cadrado e o fotógrafo Manuel Lemos que propón unha nova maneira de achegarse,  observar e comunicar a nosa experiencia coa natureza.   · Por medio de actividades lúdico-formativas búscase facer partícipes ao gran público de novas formas de percibir a paisaxe e o medio ambiente,  de inspirarse e descubrir novas formas de ver a través do rexistro de imaxes. Imaxes que como diario de viverncias terán o poder de  evocar e motivarannos para relatar a nosa experiencia.

· Unha experiencia para aprender e compartir a arte de ver e contar

 

 
Imaxe e Comunicación. FotoArte