A negación dun instante
Imaxe e Comunicación. FotoArte