Foto Arte

Quizais porque adoitamos outorgar á fotografía una certa condición de verdade ou inmediatez, esta exerce sobre nós un particular grao de sedución. E con frecuencia esperamos dela un xesto familiar, ás veces en forma de recordo ou desexo sempre presente, unha escena ou motivo onde recoñecernos; outras, de xanela aberta a unha paisaxe soñada, de #gozar ou descanso para a mirada. Cando pensemos nunha fotografía como un agasallo especial, como un prezado obxecto que enmarcar e que ha de ocupar un lugar importante na contorna dun traballo ou no fogar, deberiamos considerar catro cuestiones que, a modo dos catro ángulos dun cadro, encerran toda obra de arte.

 Porqué adquirir unha obra de arte fotográfica?

A fotografía de autor é unha obra concibida polo seu creador como algo único, que cunha mestura de paixón, esforzo e talento busca plasmar algo belo e estimulante. O artista traballa para que a súa obra sexa creada, impresa e montada coidadosamente coa firme intención de ser exposta, adquirindo o seu máximo sentido cando é colgada para un goce persoal, particular ou do gran público. 

Porqué unha fotografía? 

Actualmente a fotografía ocupa un lugar preponderante no mundo da arte e a comunicación e nela adoitamos recoñecer un importante número de calidades e valores. A fotografía posúe un contexto cultural, (cóntanos unha historia) e un contexto espacial e temporal, (define un agora e un aquí). A fotografía é un medio de expresión único pola súa capacidade de conter en maior ou menor medida aspectos documentais e artísticos e encerrar unha ampla e variada posibilidade de lecturas. E, aínda que delimitada polo encadre, e aínda a pesar da súa condición estática, unha boa fotografía pode ser moi elocuente: ademais de falarnos do lugar, momento e motivo, vai revelando aspectos ás veces non tan inmediatos ou evidentes, como a visión, intención, estilo e sensibilidade do seu autor.

Porqué unha fotografía artística? 

Canto máis mostre unha fotografía unha intención e visión persoal do seu autor, canto máis se achegue a unha imaxe expresiva e visualmente estimulante e provoque unha profunda reacción no espectador, entón máis preto estará dunha verdadeira obra artística. Quizais por iso percibímola como algo belo e auténtico e recoñecemos a súa vocación transcendente e intemporal.

Porqué Fine Art Print? 

Fine Art Print é un termo aceptado e difundido internacionalmente para definir unha técnica empregada na realización de copias fotográficas e reproducións gráficas artísticas destinadas a conservación, museos e exposicións. Mediante un proceso de impresión de máxima calidade, tamén chamado impresión Giclée, créase un produto coa maior excelencia e vida útil posible. Desde unha perspectiva técnica ten moito que ver co traballo do impresor ou arte final, que en estreita colaboración co autor, revisa e prepara o arquivo para que a obra fágase realidade tal como foi concibida polo seu creador. A figura do artefinalista é imprescindible para ofrecer un obra de calidade que reproduza fielmente o orixinal e faga xustiza ao propio traballo do artista. Así mesmo os materiais usados no proceso de impresión, como papeis libres de ácidos ou tintas pigmentadas resistentes á luz, han de garantir que a copia permaneza inalterable por moito tempo. Criterios que fan da copia unha verdadeira obra de arte. 

Colecciones Fine Art

Toda la obra de autor de Manuel Lemos se reúne en colecciones con fines de exposición y venta

ADQUISICIÓN DE OBRA

Para obter información de venda, pulse o botón COMPRAR ao pé de cada fotografía (ver imaxe ao pé). Á dereita de cada obra poderanse visualizar os tipos de impresión tamaños e prezos dispoñibles. As medidas ofertadas axústanse ao formato máis habitual de 2:3. Para os demais casos, formatos máis cadrados ou panorámicos, as medidas axustaranse ás proporcións do orixinal, respectando a medida horizontal ou vertical máis longa. Por exemplo: unha foto panorámica de proporción 1:2 seleccionada no tamaño Desde esta sección poderá realizar o seu pedido comodamente e de forma totalmente segura a través de PayPal. Se desexa utilizar outra forma de pago deberá solicitalo a través da páxina de contacto da web. Os prezos de cada obra inclúen impostos aplicables e os gastos de envío dentro do territorio nacional (España). Para os demais casos, por favor diríxase ao apartado contacto da web.
CERTIFICADO DE AUTENTICIDADE

A obra de Manuel Lemos véndese en series limitadas de 25 copias. O autor certifica a propiedade intelectual de todas as fotografías expostas, as súas características de impresión e formatos, así como a súa edición limitada. Só o autor poderá expoñer, publicar ou reproducir calquera das obras expostas e ofertadas. 

Todo o proceso de impresión, embalaxe e envío está supervisado polo propio autor e un impresor de recoñecido prestixio. Todas as copias e ampliacións son impresas en Hahnemüle Photo Rag 360 gr e con tintas pigmentadas, características que cumpren co criterio de obra fotográfica Fine Art destinada a museos e exposicións. O obxectivo é garantir a máxima calidade e conservación en cada obra.ENVÍOS

Unha vez realizado o pedido e a obra imprímese, o autor revísaa e certifica. Posteriormente embálase para a súa correcta protección e envíase ao destinatario nun prazo máximo de 14 días.

Imaxe e Comunicación. FotoArte