Fine Art Photo Prints

Toda la obra de autor de Manuel Lemos se reúne en una esmerada selección de colecciones con fines de exposición y venta... ver colecciones fine art→

Quizais porque adoitamos outorgar á fotografía una certa condición de verdade ou inmediatez, esta exerce sobre nós un particular grao de sedución. E con frecuencia esperamos dela un xesto familiar, ás veces en forma de recordo ou desexo sempre presente, unha escena ou motivo onde recoñecernos; outras, de xanela aberta a unha paisaxe soñada, de #gozar ou descanso para a mirada. Cando pensemos nunha fotografía como un agasallo especial, como un prezado obxecto que enmarcar e que ha de ocupar un lugar importante na contorna dun traballo ou no fogar, deberiamos considerar catro cuestiones que, a modo dos catro ángulos dun cadro, encerran toda obra de arte.

 Porqué adquirir unha obra de arte fotográfica?

A fotografía de autor é unha obra concibida polo seu creador como algo único, que cunha mestura de paixón, esforzo e talento busca plasmar algo belo e estimulante. O artista traballa para que a súa obra sexa creada, impresa e montada coidadosamente coa firme intención de ser exposta, adquirindo o seu máximo sentido cando é colgada para un goce persoal, particular ou do gran público. 

Porqué unha fotografía? 

Actualmente a fotografía ocupa un lugar preponderante no mundo da arte e a comunicación e nela adoitamos recoñecer un importante número de calidades e valores. A fotografía posúe un contexto cultural, (cóntanos unha historia) e un contexto espacial e temporal, (define un agora e un aquí). A fotografía é un medio de expresión único pola súa capacidade de conter en maior ou menor medida aspectos documentais e artísticos e encerrar unha ampla e variada posibilidade de lecturas. E, aínda que delimitada polo encadre, e aínda a pesar da súa condición estática, unha boa fotografía pode ser moi elocuente: ademais de falarnos do lugar, momento e motivo, vai revelando aspectos ás veces non tan inmediatos ou evidentes, como a visión, intención, estilo e sensibilidade do seu autor.

Porqué unha fotografía artística? 

Canto máis mostre unha fotografía unha intención e visión persoal do seu autor, canto máis se achegue a unha imaxe expresiva e visualmente estimulante e provoque unha profunda reacción no espectador, entón máis preto estará dunha verdadeira obra artística. Quizais por iso percibímola como algo belo e auténtico e recoñecemos a súa vocación transcendente e intemporal.

Porqué Fine Art Print? 

Fine Art Print é un termo aceptado e difundido internacionalmente para definir unha técnica empregada na realización de copias fotográficas e reproducións gráficas artísticas destinadas a conservación, museos e exposicións. Mediante un proceso de impresión de máxima calidade, tamén chamado impresión Giclée, créase un produto coa maior excelencia e vida útil posible. Desde unha perspectiva técnica ten moito que ver co traballo do impresor ou arte final, que en estreita colaboración co autor, revisa e prepara o arquivo para que a obra fágase realidade tal como foi concibida polo seu creador. A figura do artefinalista é imprescindible para ofrecer un obra de calidade que reproduza fielmente o orixinal e faga xustiza ao propio traballo do artista. Así mesmo os materiais usados no proceso de impresión, como papeis libres de ácidos ou tintas pigmentadas resistentes á luz, han de garantir que a copia permaneza inalterable por moito tempo. Criterios que fan da copia unha verdadeira obra de arte. 

ADQUISICIÓN DE OBRA

Para obter información de venda, pulse o botón COMPRAR ao pé de cada fotografía (ver imaxe ao pé). Á dereita de cada obra poderanse visualizar os tipos de impresión tamaños e prezos dispoñibles. As medidas ofertadas axústanse ao formato máis habitual de 2:3. Para os demais casos, formatos máis cadrados ou panorámicos, as medidas axustaranse ás proporcións do orixinal, respectando a medida horizontal ou vertical máis longa. Por exemplo: unha foto panorámica de proporción 1:2 seleccionada no tamaño Desde esta sección poderá realizar o seu pedido comodamente e de forma totalmente segura a través de PayPal. Se desexa utilizar outra forma de pago deberá solicitalo a través da páxina de contacto da web. Os prezos de cada obra inclúen impostos aplicables e os gastos de envío dentro do territorio nacional (España). Para os demais casos, por favor diríxase ao apartado contacto da web.
CERTIFICADO DE AUTENTICIDADE

A obra de Manuel Lemos véndese en series limitadas de 25 copias. O autor certifica a propiedade intelectual de todas as fotografías expostas, as súas características de impresión e formatos, así como a súa edición limitada. Só o autor poderá expoñer, publicar ou reproducir calquera das obras expostas e ofertadas. 

Todo o proceso de impresión, embalaxe e envío está supervisado polo propio autor e un impresor de recoñecido prestixio. Todas as copias e ampliacións son impresas en Hahnemüle Photo Rag 360 gr e con tintas pigmentadas, características que cumpren co criterio de obra fotográfica Fine Art destinada a museos e exposicións. O obxectivo é garantir a máxima calidade e conservación en cada obra.ENVÍOS

Unha vez realizado o pedido e a obra imprímese, o autor revísaa e certifica. Posteriormente embálase para a súa correcta protección e envíase ao destinatario nun prazo máximo de 14 días.

Imaxe e Comunicación. FotoArte