A negación dun instante

 

Imaxe e Comunicación. FotoArte