Terra Chá. Paisaxe de luz e néboas.
Imaxe e Comunicación. FotoArte